Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 6.6.2019 – Viasat Broadcasting UK Ltd v. TV 2 Danmark A/S ja Tanskan valtio

(asia C-445/19)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Viasat Broadcasting UK Ltd

Vastaajat: TV 2 Danmark A/S ja Tanskan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisella tuomioistuimella velvollisuus määrätä tuensaaja maksamaan korkoa sääntöjenvastaisuuden ajalta (vrt. tuomio CELF)1 myös käsiteltävän asian kaltaisessa tilanteessa, jossa sääntöjen vastainen valtiontuki on ollut korvausta julkisen palvelun suorittamisesta, tuen on jälkikäteen todettu olevan SEUT 106 artiklan 2 kohdan mukaista sisämarkkinoille soveltumatonta tukea ja tuki on hyväksytty koko julkisen palvelun toiminnan kokonaistalouden, mukaan lukien sen pääomittaminen, arvioinnin perusteella?

Onko kansallisella tuomioistuimella käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa velvollisuus määrätä tuensaaja maksamaan korkoa sääntöjenvastaisuuden ajalta (vrt. tuomio CELF) myös sellaisten summien osalta, jotka tuensaaja on siirtänyt sidosyritykselleen julkisen palveluvelvoitteen yhteydessä mutta jotka myöhemmän komission ratkaisun nojalla katsotaan SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaiseksi tuensaajalle myönnetyksi eduksi?

Onko kansallisella tuomioistuimella käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa velvollisuus määrätä tuensaaja maksamaan korkoa sääntöjenvastaisuuden ajalta (vrt. tuomio CELF) myös valtiontuesta, jonka tuensaaja on vastaanottanut julkiselta yritykseltä, kun osa tämän rahavaroista on peräisin tuensaajan palveluiden myynnistä?

____________

1 Tuomio 12.2.2008 (C-199/06, CELF ja ministre de la Culture et de la Communication, EU:C:2008:79)