Language of document :

16. mail 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-384/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja E. Sanfrutos Cano)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tunnistada, et Hispaania Kuningriik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2007/60/EÜ1 artikli 7 lõigetest 1 ja 5 ning artikli 15 lõikest 1 seoses järgmiste valgalapiirkondadega: ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura; ES123 Lanzarote; ES124 Tenerife; ES125 La Palma; ES126 La Gomera ja ES127 El Hierro.

Tunnistada, et Hispaania Kuningriik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2007/60/EÜ artikli 10 lõigetest 1 ja 2 seoses järgmiste valgalapiirkondadega: ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura ja ES125 La Palma.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hispaania ametiasutuste edastatud teabest tuleneb, et Hispaania ei ole direktiivis kehtestatud tähtajaks 22. detsembriks 2015 kehtestanud, täiendanud ja avaldanud üleujutusriski maandamise kavasid seoses järgmiste valgalapiirdkondadega: ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera ja ES127 El Hierro. Komisjon ei ole saanud ka koopiat nendest kavadest, nagu on nõutud direktiivi artikli 15 lõikes 1.

Kolme valgalapiirkonnaga seoses – ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura y ES125 La Palma – ei ole avalik teavitamine ja arutelu toimunud või igal juhul lõpule viidud. Seetõttu leiab komisjon, et Hispaania Kuningriik on rikkunud direktiivi 2007/60/EÜ artikli 10 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi nimetatud kolme valgalapiirkonnaga seoses.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (ELT 2007, L 288, lk 27).