Language of document :

Kanne 16.5.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-384/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja E. Sanfrutos Cano)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2007/60/EY1 7 artiklan 1 ja 5 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan siltä osin kuin kyse on vesipiireistä ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera ja ES127 El Hierro.

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2007/60/EY 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan siltä osin kuin kyse on vesipiireistä ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura ja ES125 La Palma.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Espanjan viranomaisten toimittamista tiedoista ilmenee, että Espanja ei laatinut, täydentänyt eikä julkaissut direktiivissä säädetyssä määräajassa, joka oli 22.12.2015, tulvariskien hallintasuunnitelmia siltä osin kuin kyse on vesipiireistä ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera ja ES127 El Hierro. Komissio ei myöskään ole saanut jäljennöstä kyseisistä suunnitelmista, kuten direktiivin 15 artiklan 1 kohdassa edellytetään.

Toisaalta kolmessa vesipiirissä – ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura ja ES125 La Palma – yleisölle tiedottamisen ja yleisön kuulemisen vaihetta ei ole vieläkään toteutettu tai sitä ei ainakaan ole saatettu loppuun. Niinpä komissio katsoo, ettei Espanjan kuningaskunta ole noudattanut direktiivin 2007/60/EY 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan siltä osin kuin kyse on mainituista kolmesta vesipiiristä.

____________

1 Tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta 23.10.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY (EUVL 2007, L 288, s. 27).