Language of document :

2019. május 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-384/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és E. Sanfrutos Cano meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság az ES120 Gran Canaria, az ES122 Fuerteventura, az ES123 Lanzarote, az ES124 Tenerife az ES125 La Palma, az ES126 La Gomera és az ES127 El Hierro vízgyűjtő kerületek vonatkozásában nem teljesítette a 2007/60/EK irányelv1 7. cikkének (1) és (5) bekezdéséből, valamint 15. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit,

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság az ES120 Gran Canaria, az ES122 Fuerteventura és az ES125 La Palma vízgyűjtő kerületek vonatkozásában nem teljesítette a 2007/60/EK irányelv 10. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A spanyol hatóságok által rendelkezésre bocsátott információkból következik, hogy az irányelvben megállapított, 2015. december 22-i határidőig az ES120 Gran Canaria, az ES122 Fuerteventura, az ES123 Lanzarote, az ES124 Tenerife az ES125 La Palma, az ES126 La Gomera és az ES127 El Hierro vízgyűjtő kerületek vonatkozásában nem állapította meg, nem egészítette ki és nem tette közzé az árvízkockázat-kezelési terveket. A Bizottság nem kapta meg az említett tervek másolatait sem, amint azt az irányelv 15. cikkének (1) bekezdése megköveteli.

Másrészt három vízgyűjtő kerület esetében- az ES120 Gran Canaria, az ES122 Fuerteventura és az ES125 La Palma – a tájékoztatási és a nyilvánossággal való konzultációs szakasz még nem is kezdődött meg, vagy mindenesetre nem zárult le. Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság e három vízgyűjtő kerülte vonatkozásában nem teljesítette a 2007/60/EK irányelv 10. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

____________

1 Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2007. L 288., 27. o.)