Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 16. maijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-384/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: E. Manhaeve un E. Sanfrutos Cano)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2007/60/EK 1 7. panta 1. un 5. punktā un 15. panta 1. punktā noteiktos pienākumus attiecībā uz upju baseinu apgabaliem ES120 Grankanārija; ES122 Fuerteventura; ES123 Lansarote; ES124 Tenerife; ES125 Palma; ES126 Gomera un ES127 Eljerro;

atzīt, ka Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2007/60/EK 10. panta 1. un 2. punktā noteiktos pienākumus attiecībā uz upju baseinu apgabaliem ES120 Grankanārija; ES122 Fuerteventura un ES125 Palma;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

No Spānijas iestāžu sniegtās informācijas izriet, ka līdz direktīvā noteiktajam termiņam, proti, 2015. gada 22. decembrim, Spānija nav sagatavojusi, pabeigusi un publicējusi plūdu riska pārvaldības plānus attiecībā uz upju baseinu apgabaliem ES120 Grankanārija, ES122 Fuerteventura, ES123 Lansarote, ES124 Tenerife, ES125 Palma, ES126 Gomera un ES127 Eljerro. Komisija nav saņēmusi arīdzan minēto plānu kopiju, kā prasīts Direktīvas 15. panta 1. punktā.

Savukārt trīs upju baseinu apgabalos – ES120 Grankanārija; ES122 Fuerteventura un ES125 Palma – sabiedrības informēšanas un sabiedriskās apspriešanas posms vēl nav veikts vai katrā ziņā nav pabeigts. Tāpēc Komisija uzskata, ka attiecībā uz šiem trijiem upju baseinu apgabaliem Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2007/60/EK 10. panta 1. un 2. punktā noteiktos pienākumus.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (OV 2007, L 288, 27. lpp.).