Language of document :

Beroep ingesteld op 16 mei 2019 – Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-384/19)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. Manhaeve en E. Sanfrutos Cano, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

Vaststellen dat het Koninkrijk Spanje de krachtens artikel 7, leden 1 en 5, en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2007/60/EG1 op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen met betrekking tot de stroomgebieden ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera en ES127 El Hierro.

Vaststellen dat het Koninkrijk Spanje de krachtens artikel 10, leden 1 en 2, van richtlijn 2007/60/EG op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen met betrekking tot de stroomgebieden ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura en ES125 La Palma.

Het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Uit de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat Spanje vόόr de in de richtlijn vastgestelde datum van 22 december 2015 geen overstromingsrisicobeheersplannen heeft vastgesteld, aangevuld en gepubliceerd voor de stroomgebieden ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera en ES127 El Hierro. De Commissie heeft evenmin een kopie van deze plannen ontvangen, zoals voorgeschreven in artikel 15, lid 1, van de richtlijn.

Voorts is in drie stroomgebieden – ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura en ES125 La Palma – de fase van informatie en raadpleging van het publiek nog niet uitgevoerd of in ieder geval nog niet afgerond. Bijgevolg is de Commissie van mening dat het Koninkrijk Spanje zijn verplichtingen op grond van artikel 10, leden 1 en 2, van richtlijn 2007/60 betreffende deze drie stroomgebieden niet is nagekomen.

____________

1     Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (PB 2007, L 288, blz. 27).