Language of document :

Tožba, vložena 16. maja 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-384/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Manhaeve in E. Sanfrutos Cano, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz člena 7(1) in (5) ter člena 15(1) Direktive 2007/60/ES1 , in sicer v delu, ki zadeva vodna območja ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura; ES123 Lanzarote; ES124 Tenerife; ES125 La Palma; ES126 La Gomera in ES127 El Hierro;

ugotovi naj se, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz člena 10(1) in (2) Direktive 2007/60/ES , in sicer v delu, ki zadeva vodna območja ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura in ES125 La Palma;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Iz informacij, ki so jih predložili španski organi, izhaja, da Kraljevina Španija – do roka 22. decembra 2015, ki ga določa Direktiva – ni določila, dokončala in objavila načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti z zvezi z vodnimi območji ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera in ES127 El Hierro. Komisija prav tako ni prejela kopij navedenih načrtov, kot to zahteva člen 15(1) Direktive.

Poleg tega v treh vodnih območjih – ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura in ES125 La Palma – faza obveščanja javnosti in javnega posvetovanja ni bila opravljena oziroma še ni zaključena. Komisija zato ugotavlja, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz člena 10(1) in (2) Direktive 2007/60/ES glede teh treh vodnih območij.

____________

1 Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL 2007, L 288, str. 27).