Language of document :

Talan väckt den 16 maj 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-384/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.1, 7.5 och artikel 15.1 i direktiv 2007/60/EG1 beträffande avrinningsdistrikten ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Teneriffa, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera och ES 127 El Hierro,

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 2007/60/EG beträffande avrinningsdistrikten ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura och ES 125 La Palma,

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det framgår av de uppgifter som lämnats av spanska myndigheter att Konungariket Spanien inte senast den 22 december 2015 har upprättat, kompletterat och offentliggjort riskhanteringsplaner för avrinningsdistrikten ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Teneriffa, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera och ES 127 El Hierro. Kommissionen har inte fått några exemplar av dessa planer i enlighet med vad som krävs enligt artikel 15.1 i direktivet.

I tre avrinningsdistrikt – ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura och ES 125 La Palma – har informations- och samrådsfasen ännu inte genomförts eller ännu inte avslutats. Kommissionen drar således slutsatsen att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 2007/60/EG avseende dessa tre avrinningsdistrikt.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 2007, s. 27).