Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 17. června 2019 – Friends of the Irish Environment Limited v. Commissioner for Environmental Information

(Věc C-470/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Friends of the Irish Environment Limited

Žalovaný: Commissioner for Environmental Information

První vedlejší účastník řízení: The Courts Service of Ireland

Předběžná otázka

Je kontrola přístupu k soudním záznamům týkajícím se řízení, v němž bylo vydáno konečné rozhodnutí, v němž uplynula lhůta pro podání odvolání a v němž není projednáváno žádné odvolání ani další návrh nebo žádost, avšak podání dalších návrhů nebo žádostí je za určitých okolností možné, výkonem „soudní funkce“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES1 ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 41, s. 26; Zvl. vyd. 15/07, s. 375.