Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2019. uputio High Court (Irska) – Friends of the Irish Environment Limited protiv Commissioner for Environmental Information

(predmet C-470/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Ireland)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Friends of the Irish Environment Limited

Druga stranka u žalbenom postupku: Commissioner for Environmental Information

Prvi intervenijent: The Courts Service of Ireland

Prethodno pitanje

Je li nadzor nad pristupom sudskom spisu u predmetu u kojem je donesena pravomoćna presuda, istekao žalbeni rok i nije u tijeku žalba ni daljnji zahtjev, ali su u posebnim okolnostima mogući daljnji zahtjevi, djelovanje u „pravosudnom svojstvu” u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 2003/4/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ?

____________

1 SL 2003., L 41, str. 26. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 128.)