Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-237/17. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2019. március 20-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. május 24-én benyújtott fellebbezés

(C-406/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és J. Aquilina meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Spanyol Királyság

A fellebbező kérelmei

A Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1. pontját, és első fokon utasítsa el a keresetet, vagy – másodlagosan – utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé.

Egyetlen jogalap

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a bizonyítási teher tekintetében az átalánykorrekciók alkalmazásával összefüggésben a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően.

____________

1 HL 2013. L 347., 549. o.