Language of document :

2019 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-237/17 Ispanija / Komisija

(Byla C-406/19 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir J. Aquilina

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą ir atmesti pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinį arba, papildomai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nustatydamas įrodinėjimo pareigą taikant fiksuoto dydžio finansinės pataisas pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/20081 52 straipsnio 2 dalį.

____________

1 OL L 347, 2013, p. 549.