Language of document :

Recurs introdus la 24 mai 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 20 martie 2019 în cauza T-237/17, Spania/Comisia

(Cauza C-406/19 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și J. Aquilina, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Regatul Spaniei

Concluziile recurentei

Comisia solicită Curții anularea punctului 1 din dispozitivul hotărârii atacate și respingerea acțiunii introduce în primă instanță sau, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept în administrarea sarcinii probei în contextul aplicării unor corecții forfetare în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 549)1 .

____________

1 JO 2013, L 347, p. 549.