Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Heilbronn (Germania) la 14 iunie 2019 – Procedură penală împotriva ZW

(Cauza C-454/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Heilbronn

Părțile din procedura principală

ZW

Cealaltă parte din procedură: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Întrebările preliminare

Dreptul european primar și/sau derivat, în cazul de față în special Directiva 2004/38/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului, în sensul dreptului amplu al cetățenilor Uniunii la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, trebuie interpretat în sensul că acesta include și norme penale naționale?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1:

Interpretarea dreptului european primar și/ sau derivat se opune aplicării unei norme penale naționale, prin care se urmărește sancționarea în cazul privării unui copil de prezența persoanei care se ocupă de îngrijirea sa în străinătate[,] dacă prevederea nu conține o diferențiere dacă este vorba de state ale Uniunii Europene sau state terțe?

____________

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).