Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeu (Finland) den 13. juni 2019 – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(Sag C-450/19)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein hallinto-oikeu

Parter i hovedsagen

Appellant: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Procesdeltagere: Eltel Group Oy og Eltel Networks Oy

Præjudicielle spørgsmål

Kan konkurrencereglerne i artikel 101 TEUF fortolkes således, at i en situation, hvor en deltager i et kartel har indgået en byggekontrakt som aftalt inden for kartellet med en aktør, som står uden for kartellet, varer overtrædelsen af konkurrencereglerne på grund af de derved udløste økonomiske konsekvenser ved i hele den periode, hvor der opfyldes forpligtelser i henhold til kontrakten eller erlægges betalinger til kontraktens parter, dvs. til det tidspunkt, hvor den sidste delbetaling for arbejdet betales, eller i det mindste til det tidspunkt, hvor det pågældende arbejde færdiggøres,

eller skal det lægges til grund, at overtrædelsen af konkurrencereglerne kun varer ved til det tidspunkt, hvor virksomheden, der har gjort sig skyldig i overtrædelsen, har afgivet et tilbud på det pågældende arbejde eller har indgået en kontrakt vedrørende udførelsen af arbejdet?

____________