Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. lipnja 2019. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(predmet C-450/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Druge stranke u postupku: Eltel Group Oy i Eltel Networks Oy

Prethodna pitanja

Može li se sustav u skladu s člankom 101. UFEU-a koji se odnosi na tržišno natjecanje tumačiti na način da, u situaciji u kojoj je jedna od strana u zabranjenom sporazumu sklopila ugovor o izgradnji, kako je dogovoren tim zabranjenim sporazumom, sa subjektom koji ne sudjeluje u zabranjenom sporazumu, povreda prava tržišnog natjecanja zbog gospodarskog učinka koji iz toga proizlazi traje cijelo razdoblje tijekom kojeg se izvršavaju ugovorne obveze u skladu s ugovorom ili se izvršavaju plaćanja ugovornim stranama za radove, odnosno do trenutka plaćanja zadnjeg obroka za radove ili barem do trenutka dovršetka predmetnih radova;

ili se treba pretpostaviti da povreda prava tržišnog natjecanja traje samo do trenutka u kojem je poduzeće odgovorno za povredu dostavilo ponudu ili je sklopilo ugovor o izvođenju radova?

____________