Language of document :

2019 m. birželio 13 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(Byla C-450/19)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kitos apeliacinio proceso šalys: Eltel Group Oy ir Eltel Networks Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 101 straipsnyje numatytą su konkurencija susijusią sistemą galima aiškinti taip, kad situacijoje, kai vienas iš kartelio dalyvių sudarė tokią statybų sutartį, kaip numatyta draudžiamame konkurentų susitarime (kartelyje), su asmeniu, kuris nėra kartelio dalyvis, konkurencijos taisyklių pažeidimas dėl tokiu būdu sukeltų ekonominių pasekmių tęsiasi visą laikotarpį, kol įvykdomi sutartyje numatyti įsipareigojimai arba kol sutarties šalims atliekami mokėjimai už darbus, t. y. iki to momento, kai atliekamas paskutinis dalinis mokėjimas už darbus, arba bent iki to momento, kol užbaigiami ginčijami darbai;

2.    o gal turi būti daroma prielaida, kad konkurencijos taisyklių pažeidimas tęsiasi tik iki to momento, kol pažeidimą padariusi įmonė pateikia pasiūlymą dėl atitinkamų darbų arba sudarė sutartį dėl minėtų darbų atlikimo?

____________