Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. jūnijā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(Lieta C-450/19)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Citi lietas dalībnieki: Eltel Group Oy un Eltel Networks Oy

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 101. pantā ietverto konkurences režīmu var interpretēt tādējādi, ka situācijā, kurā aizliegtas vienošanās dalībnieks ar tiesību subjektu, kas nav aizliegtas vienošanās dalībnieks, ir noslēdzis būvniecības līgumu, kurš atbilst attiecīgās aizliegtās vienošanās norunām, konkurences pārkāpums tā radīto ekonomisko seku dēļ turpinās tikmēr, kamēr tiek pildītas no līguma izrietošās līgumsaistības vai kamēr līgumpartneriem tiek veikti maksājumi par darbu izpildi, t.i., līdz brīdim, kad tiek veikts pēdējais maksājums par darbu izpildi vai vismaz līdz brīdim, kad attiecīgie darbi tiek pabeigti;

vai arī ir jāuzskata, ka konkurences pārkāpums turpinās tikai līdz brīdim, kad pārkāpumā vainojamais uzņēmums ir iesniedzis piedāvājumu par attiecīgo darbu veikšanu vai arī ir noslēdzis līgumu par darbu izpildi?

____________