Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof Den Haag (Nizozemsko) dne 9. dubna 2019 – Dexia Nederland BV v. Z

(Věc C-289/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof Den Haag

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Dexia Nederland BV

Odpůrce: Z

Předběžné otázky

Má subjekt, který používá zneužívající ujednání prohlášené za neplatné, jež upravovalo platbu odškodnění pro případ neplnění povinností ze strany spotřebitele, nárok na zákonnou náhradu škody platnou v rámci dispozitivního práva?

Je pro odpověď na tuto otázku relevantní, zda odškodnění, jež si lze nárokovat podle zákonné úpravy náhrady škody, odpovídá odškodnění stanovenému ujednáním prohlášeným za neplatné resp. je nižší či vyšší než toto odškodnění?

____________