Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Den Haag (Nederlandene) den 9. april 2019 – Dexia Nederland BV mod Z

(Sag C-289/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof Den Haag

Parter i hovedsagen

Appellant: Dexia Nederland BV

Indstævnt: Z

Præjudicielle spørgsmål

Kan den, der anvender et vilkår, der er blevet annulleret som urimeligt, og hvorefter forbrugeren ved manglende opfyldelse af sine forpligtelser skal betale erstatning, påberåbe sig den lovbestemte skadeserstatning, der gælder som udfyldende ret?

Har det for besvarelsen af dette spørgsmål nogen betydning, om den erstatning, som der i henhold til de nationale regler om skadeserstatning kan gøres krav på, er lige så stor eller mindre eller højere end erstatningen efter det annullerede vilkår?

____________