Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Den Haag (Madalmaad) 9. aprillil 2019 – Dexia Nederland BV versus Z

(kohtuasi C-289/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof Den Haag

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Dexia Nederland BV

Vastustaja apellatsioonimenetluses : Z

Eelotsuse küsimused

1.    Kas isik, kes kasutas tühiseks tunnistatud ebaõiglast lepingutingimust, mis reguleeris hüvitise maksmist juhul, kui tarbija oma kohustusi ei täida, saab nõuda dispositiivse õiguse raames ette nähtud seadusjärgset kahjuhüvitist?

2.    Kas kõnealusele küsimusele vastamise seisukohast omab tähtsust, kas seadusjärgne hüvitis, mida saab nõuda kahjuhüvitise maksmist reguleerivate õigusnormide alusel, on võrdne tühiseks tunnistatud lepingutingimuses ettenähtud hüvitisega või on sellest väiksem või suurem?

____________