Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof Den Haag (Alankomaat) on esittänyt 9.4.2019 – Dexia Nederland BV v. Z

(asia C-289/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof Den Haag

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Dexia Nederland BV

Vastapuoli: Z

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko sopimuspuoli, joka käytti pätemättömäksi todettua kohtuutonta ehtoa, jonka mukaan kuluttajan on maksettava korvaus, jos hän ei noudata sitoumuksiaan, vedota lakisääteistä vahingonkorvausta koskevaan dispositiiviseen säännökseen?

Onko tähän kysymykseen vastattaessa merkitystä sillä, onko korvaus, jota lakisääteistä vahingonkorvaussäännöstöä sovellettaessa voidaan vaatia, yhtä suuri, pienempi vai suurempi kuin pätemättömäksi todetun ehdon mukainen korvaus?’

____________