Language of document :

A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2019. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dexia Nederland BV kontra Z

(C-289/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof Den Haag

Az alapeljárás felei

Felperes: Dexia Nederland BV

Alperes: Z

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Követelheti-e a diszpozitív rendelkezés alapján járó törvényi kártérítést valamely olyan, megsemmisített tisztességtelen feltétel alkalmazója, amely kártérítés fizetését szabályozta arra az esetre, ha a fogyasztó nem teljesíti a kötelezettségeit?

Jelentőséggel bír-e ezen kérdés megválaszolása szempontjából, hogy a törvényi kártérítési rendelkezés alkalmazásával követelhető kártérítés ugyanolyan, illetve alacsonyabb vagy magasabb összegű, mint a megsemmisített feltételben előírt kártérítés?

____________