Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. aprīlī iesniedza Gerechtshof Den Haag (Nīderlande) – Dexia Nederland BV/Z

(Lieta C-289/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Gerechtshof Den Haag

Pamatlietas puses

Prasītāja: Dexia Nederland BV

Atbildētājs: Z

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai persona, kas piemēro par spēkā neesošu pasludinātu negodīgu noteikumu, ar kuru tika reglamentēta kompensācijas izmaksa gadījumā, ja patērētājs nepilda savus pienākumus, var pieprasīt dispozitīvajās tiesībās paredzēto likumā noteikto zaudējumu atlīdzību?

2)    Vai, atbildot uz šo jautājumu, ir nozīme tam, vai kompensācija, kas var tikt pieprasīta, piemērojot likumā paredzēto zaudējumu atlīdzības regulējumu, atbilst par spēkā neesošu atzītajā noteikumā paredzētajai kompensācijai vai ir mazākā vai lielāka par to?

____________