Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof Den Haag (Nederland) op 9 april 2019 – Dexia Nederland BV tegen Z

(Zaak C-289/19)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Gerechtshof Den Haag

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Dexia Nederland BV

Verweerder: Z

Prejudiciële vragen

Kan de gebruiker van een vernietigd oneerlijk beding, dat strekte tot betaling van een vergoeding bij niet-nakoming door de consument van diens verbintenissen, een beroep doen op de bij wege van aanvullend recht geldende wettelijke schadevergoeding?

Maakt het voor de beantwoording van deze vraag nog verschil of de vergoeding waarop bij toepassing van de wettelijke schadevergoedingsregeling aanspraak kan worden gemaakt, gelijk is aan dan wel lager of hoger is dan de vergoeding overeenkomstig het vernietigde beding?

____________