Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Den Haag (Țările de Jos) la 9 aprilie 2019 – Dexia Nederland BV/Z

(Cauza C-289/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof Den Haag

Părțile din procedura principală

Apelantă: Dexia Nederland BV

Intimat: Z

Întrebările preliminare

Beneficiarul unei clauze abuzive anulate, care avea ca obiect plata unei compensații în cazul nerespectării de către consumator a obligațiilor sale, poate invoca despăgubirea legală acordată în temeiul dispozițiilor de drept cu caracter supletiv?

Pentru a răspunde la această întrebare, este relevant dacă compensația de care se poate beneficia în cazul aplicării dispozițiilor legale privind despăgubirea prejudiciilor este egală, mai mică sau mai mare decât compensația acordată în temeiul clauzei anulate?

____________