Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag (Holandsko) 9. apríla 2019 – Dexia Nederland BV/Z

(vec C-289/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof Den Haag

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Dexia Nederland BV

Odporca v odvolacom konaní: Z

Prejudiciálne otázky

Môže používateľ nekalej podmienky, ktorá bola vyhlásená za neplatnú a ktorá upravovala zaplatenie náhrady škody pre prípad, že spotrebiteľ si nesplní záväzky, žiadať náhradu škody, ktorá je stanovená v dispozitívnych zákonných ustanoveniach?

Závisí odpoveď na túto otázku od toho, či je náhrada škody, ktorú možno žiadať na základe zákonnej úpravy náhrady škody, rovná, resp. nižšia alebo vyššia ako náhrada škody stanovená v podmienke, ktorá bola vyhlásená za neplatnú?

____________