Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Den Haag (Nizozemska) 9. aprila 2019 – Dexia Nederland BV/Z

(Zadeva C-289/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof Den Haag

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Dexia Nederland BV

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Z

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali lahko uporabnik nepoštenega pogoja, ki je bil razglašen za ničnega in ki je določal plačilo odškodnine za primer, da potrošnik ne izpolni svojih obveznosti, zahteva odškodnino, ki jo v okviru dispozitivnega prava določa zakon?

2.    Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, ali je odškodnina, ki se lahko zahteva na podlagi zakonske odškodninske ureditve, enaka odškodnini, ki jo je določal pogoj, ki je bil razglašen za ničen, oziroma nižja ali višja od nje?

____________