Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 21. mail 2019 – „Unipack“ AD versus Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(kohtuasi C-391/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: „Unipack“ AD

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Eelotsuse küsimus

Kas tegemist on komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/24461 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega, artikli 172 lõikes 2 viidatud erandjuhuga, mille alusel saaks kooskõlas liidu tolliseadustiku artikli 211 lõikega 2 väljastada tagasiulatuva mõjuga loa, et vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 254 kasutada lõppkasutusprotseduuri sellise kauba impordi puhul, mis on imporditud enne kuupäeva, mil loataotlus vastu võeti, ja pärast kuupäeva, mil kõnealuse kaubaga seotud tolliprotseduuri pidaja kasuks tehtud STI-otsuse kehtivusaeg kombineeritud nomenklatuuri muutmisest tulenevalt lõppes, kui (ligikaudu kümne kuu pikkusel) ajavahemikul, mis jääb STI-otsuse kehtivusaja lõppemise ja taotletava lõppkasutusprotseduuri esemeks oleva kauba impordi vahele, toimus mitmel korral (üheksal korral) kauba import, ilma et tolliasutused oleksid kombineeritud nomenklatuuri deklareeritud rubriiki korrigeerinud, ja kaupa kasutati dumpinguvastasest tollimaksust vabastatud otstarbeks?

____________

1 ELT 2015, L 343, lk 1.