Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2019. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – „Unipack” AD protiv Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska” kam Agentsia „Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(predmet C-391/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: „Unipack” AD

Druge stranke u kasacijskom postupku: Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska” kam Agentsia „Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Prethodno pitanje

Je li riječ o iznimnim okolnostima u smislu članka 172. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/24461 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije koje predstavljaju temelj za izdavanje odobrenja s retroaktivnim učinkom u skladu s člankom 211. stavkom 2. Carinskog zakonika Unije za primjenu carinskog postupka uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Carinskog zakonika Unije u pogledu uvoza robe koji je izvršen prije datuma prihvaćanja zahtjeva za odobrenje i nakon isteka valjanosti odluke o OTI-ju u korist nositelja postupka za tu robu zbog izmjene kombinirane nomenklature ako je u razdoblju (od približno deset mjeseci) između isteka valjanosti Odluke o OTI-ju i uvoza za koji se traži primjena postupka uporabe u posebne svrhe određeni broj uvoza robe (devet) izvršen a da carinska tijela nisu ispravila deklariranu oznaku kombinirane nomenklature te je roba upotrijebljena u svrhu izuzetu od antidampinške pristojbe?

____________

1 SL 2015, L 343, str. 1.