Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 21 mai 2019 – „Unipack“ AD/Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Procuror din cadrul Varhovna administrativna prokuratura a Republicii Bulgaria

(Cauza C-391/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurentă: „Unipack“ AD

Intimat: Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Procuror din cadrul Varhovna administrativna prokuratura a Republicii Bulgaria

Întrebarea preliminară

Reprezintă circumstanțe excepționale în sensul articolului 172 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/24461 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, care să constituie temeiul pentru acordarea, conform articolului 211 alineatul (2) din Codul vamal al Uniunii, a unei autorizații cu efect retroactiv privind utilizarea regimului vamal de destinație finală, în temeiul articolului 254 din Codul vamal al Uniunii, cu privire la un import de mărfuri efectuat înaintea depunerii cererii de autorizare și după sfârșitul valabilității unei decizii ITO în favoarea titularului regimului pentru aceste mărfuri, ca urmare a modificării Nomenclaturii combinate, faptul că în perioada (de aproximativ zece luni) dintre sfârșitul valabilității deciziei ITO și importul pentru care se solicită utilizarea regimului de destinație finală, au fost efectuate câteva (nouă) importuri de mărfuri fără ca autoritățile vamale să fi corectat codul declarat potrivit Nomenclaturii combinate, iar mărfurile au fost utilizate într-un scop scutit de la plata taxei antidumping?

____________

1 JO 2015, L 343, p. 1.