Language of document :

Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2019. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GE kontra Société Air France

(C-370/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: GE

Alperes: Société Air France

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004/EK rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülménynek” minősül-e az üzemeltető légifuvarozó saját személyzetének szakszervezeti sztrájkja?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.)