Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy w Opatowie (Πολωνία) στις 20 Μαρτίου 2019 – QL S.A. w B. κατά C.G.

(Υπόθεση C-252/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Rejonowy w Opatowie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: QL S.A. w B.

Εναγομένη: C.G.

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν οι διατάξεις της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 , ιδίως το άρθρο 3, στοιχείο ζ΄, και το άρθρο 22, παράγραφος 1, την έννοια ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντιτίθενται στην εισαγωγή στην εθνική έννομη τάξη του θεσμού του «ανώτατου ποσού άτοκων εξόδων πίστωσης» και του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του ύψους των εν λόγω εξόδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 6a, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36a του νόμου της 12ης Μαΐου 2011 περί καταναλωτικής πίστης (ενοποιημένη έκδοση, Dz.U.2018.993), βάσει των οποίων στα έξοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση πίστωσης, με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής (συνολικό κόστος πίστωσης), συνυπολογίζονται και τα έξοδα που συνεπάγεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης;

____________

1 EE 2008, L 133, σ. 66.