Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) la 20 martie 2019 – QL S.A. cu sediul în B./C. G.

(Cauza C-252/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Opatowie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: QL S.A. cu sediul în B.

Pârâtă: C. G.

Întrebarea preliminară

Dispozițiile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului1 , în special articolul 3 litera (g) și articolul 22 alineatul (1) din această directivă, trebuie interpretate în sensul că dispozițiile invocate se opun instituirii în ordinea juridică națională a noțiunii de „costuri maxime ale creditării, altele decât dobânzileˮ și a unei formule matematice de calcul al valorii acestor costuri prevăzute la articolul 5 punctul 6a coroborat cu articolul 36a din Legea din 12 mai 2011 privind creditul pentru consumatori (text consolidat în Dz. U. 2018, poziția 993), soluții juridice care permit includerea în costurile aferente contractului de credit suportate de consumator (costul total al creditului) și a costurilor activității economice desfășurate de profesionist?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.