Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea Hovrätt (Švédsko) dne 14. června 2019 – AB Östgötatrafiken v. Patent-och registreringsverket

(Věc C-456/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea Hovrätt

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: AB Östgötatrafiken

Další účastník řízení: Patent-och registreringsverket

Předběžné otázky

Předběžné otázky se týkají použití čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách1 , a zní následovně:

Musí být čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách vykládán v tom smyslu, že v případě přihlášky k zápisu ochranné známky, která označuje služby, přičemž dotčená přihláška se týká označení umístěného v určité pozici, které pokrývá velké plochy fyzických objektů používaných k poskytování daných služeb, je nutno posuzovat, zda daná známka není nezávislá na vzhledu dotčených objektů?

Pokud bude odpověď na otázku 1 kladná, musí se ochranná známka podstatně odlišovat od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví, aby byla považována za známku, která má rozlišovací způsobilost?

____________

1 Úř. věst. 2015, L 336, s. 1