Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea Hovrätt (Rootsi) 14. juunil 2019 – AB Östgötatrafiken versus Patent- och registreringsverket

(kohtuasi C-456/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Svea Hovrätt

Põhikohtuasja pooled

Apellant: AB Östgötatrafiken

Vastustaja: Patent- och registreringsverket

Eelotsuse küsimused

Eelotsuse küsimused käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta1 artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldamist ja on sõnastatud järgmiselt:

1.    Kas kaubamärgidirektiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et juhul kui kaubamärgi registreerimise taotlus hõlmab teenuseid ja kui taotlus on seotud kindlasse asendisse paigutatud tähisega, mis katab asjaomaste teenuste osutamiseks kasutatavate materiaalsete esemete pinnal suurt ala, siis tuleb hinnata, mil määral sõltub kaubamärk asjaomaste esemete välimusest?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas kaubamärk peab oluliselt erinema asjaomase majandussektori normidest või tavadest, et seda saaks pidada eristavaks?

____________

1 ELT 2015, L 336, lk 1.