Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 14.6.2019 – Östgötatrafiken AB v. Patent- och registreringsverket

(asia C-456/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Östgötatrafiken AB

Vastapuoli: Patent- och registreringsverket

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tavaramerkkidirektiivin1 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että palvelujen tunnuksena olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, joka koskee tietyllä tavalla sijoitettua merkkiä, joka peittää valtaosan niistä fyysisistä esineistä, joita käytetään palvelujen suorittamiseen, yhteydessä on arvioitava sitä, liittyykö merkki esineiden ulkoasuun? 

Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, onko tavaramerkin poikettava merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, jotta sen voidaan katsoa olevan erottamiskykyinen?

____________

1 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1.