Language of document :

A Svea Hovrätt (Svédország) által 2019. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Östgötatrafiken AB kontra Patent- och registreringsverket

(C-456/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea Hovrätt

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Östgötatrafiken AB

Ellenérdekű fél: Patent- och registreringsverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A kérdések a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazására vonatkoznak, és a következőképpen szólnak:

Úgy kell-e értelmezni a védjegyirányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy egy szolgáltatásokat jelölő védjegy lajstromozására irányuló olyan bejelentés esetében, amely a szolgáltatások nyújtására használt fizikai tárgyak felületének nagy részét lefedő, egy adott pozícióban elhelyezett megjelölésre vonatkozik, meg kell vizsgálni, hogy a védjegy független-e az érintett tárgyak külső megjelentésétől?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a védjegynek jelentős mértékben el kell-e térnie az érintett gazdasági ágazat normáitól vagy szokásaitól ahhoz, hogy a védjegy megkülönböztető képességgel rendelkezőnek legyen tekinthető?

____________

1 HL 2015. L 336., 1. o.