Language of document :

2019 m. birželio 14 d. Svea Hovrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Östgötatrafiken AB / Patent- och registreringsverket

(Byla C-456/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea Hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Östgötatrafiken AB

Kita apeliacinio proceso šalis: Patent- och registreringsverket

Prejudiciniai klausimai

Klausimai yra susiję su 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/24361 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 4 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu.

1.    Ar Prekių ženklų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad teikiant paraišką įregistruoti prekių ženklą, kuriuo žymimos paslaugos, jei paraiška susijusi su žymeniu, išdėstytu konkrečioje vietoje, dengiančiu didelę fizinių objektų, naudojamų paslaugoms teikti, dalį, turi būti vertinama, ar ženklas nesutampa su atitinkamų objektų vaizdu?

2.    Jei atsakymas į šį klausimą yra teigiamas, ar norint pripažinti, kad prekių ženklas turi skiriamųjų požymių, jis turi labai skirtis nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių?

____________

1 OL L 336, 2015, p. 1.