Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea Hovrätt (Suedia) la 14 iunie 2019 – Östgötatrafiken AB/Patent- och registreringsverket

(Cauza C-456/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea Hovrätt

Părțile din procedura principală

Recurentă: Östgötatrafiken AB

Cealaltă parte din procedură: Patent- och registreringsverket

Întrebările preliminare

Întrebările sunt următoarele și se referă la aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci1 .

1.    Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei cereri de înregistrare a unei mărci care desemnează servicii și care se referă la un semn, plasat într-o anumită poziție, care acoperă suprafețe mari ale obiectelor materiale utilizate pentru a presta serviciile, trebuie să se evalueze dacă marca nu este independentă de aspectul obiectelor în cauză? 

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, marca trebuie să se diferențieze în mod semnificativ de norma sau de uzanțele sectorului economic în cauză pentru ca marca să poată fi considerată ca având un caracter distinctiv?

____________

1 JO 2015 L 336, p. 1.