Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2018 Chefaro Ireland DAC proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. září 2018 ve věci T-905/16, Chefaro Ireland DAC v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-739/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Chefaro Ireland DAC (zástupci: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 2. května 2019 Soudní dvůr (devátý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________