Language of document :

Appel iværksat den 28. november 2018 af Chefaro Ireland DAC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. september 2018 i sag T-905/16 – Chefaro Ireland DAC mod EUIPO

(Sag C-739/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Chefaro Ireland DAC (ved advocaten P. Maeyaert og J. Muyldermans)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Ved kendelse af 2. maj 2019 har Domstolen (Niende Afdeling) afvist appellen.

____________