Language of document :

Chefaro Ireland DAC 28. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-905/16: Chefaro Ireland DAC versus EUIPO

(kohtuasi C-739/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Chefaro Ireland DAC (esindajad: advokaadid P. Maeyaert, J. Muyldermans)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (üheksas koda) tunnistas 2. mai 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________