Language of document :

Žalba koju je 28. studenog 2018. podnio Chefaro Ireland DAC protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 12. rujna 2018. u predmetu T-905/16, Chefaro Ireland DAC protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-739/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Chefaro Ireland DAC (kojeg zastupaju: P. Maeyaert, J. Muyldermans, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalba je rješenjem Suda (deveto vijeće) od 2. svibnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________