Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2018 door Chefaro Ireland DAC tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 12 september 2018 in zaak T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO

(Zaak C-739/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Chefaro Ireland DAC (vertegenwoordigers: P. Maeyaert en J. Muyldermans, advocaten)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 2 mei 2019 heeft het Hof (Negende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________