Language of document :

Recurs introdus la 28 noiembrie 2018 de Chefaro Ireland DAC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 septembrie 2018 în cauza T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO

(Cauza C-739/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Chefaro Ireland DAC (reprezentanți: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 2 mai 2019, Curtea de Justiție (Camera a noua) a declarat recursul inadmisibil.

____________