Language of document :

Odvolanie podané 28. novembra 2018: Chefaro Ireland DAC proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. septembra 2018 vo veci T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO

(vec C-739/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Chefaro Ireland DAC (v zastúpení: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 2. mája 2019 Súdny dvor (deviata komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________