Language of document :

Pritožba, ki jo je Chefaro Ireland DAC vložila 28. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. septembra 2018 v zadevi T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO

(Zadeva C-739/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Chefaro Ireland DAC (zastopnika: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 2. maja 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna.

____________