Language of document :

Överklagande ingett den 28 november 2018 av Chefaro Ireland DAC av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 september 2018 i mål T-905/16, Chefaro Ireland DAC mot EUIPO

(Mål C-739/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Chefaro Ireland DAC (ombud: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 2 maj 2019 fann domstolen (nionde avdelningen) att överklagandet skulle avvisas.

____________