Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 24. dubna 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem w S. v. Minister Finansów

(Věc C-335/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: E. Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem w S.

Odpůrce: Minister Finansów

Předběžné otázky

Brání ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1), zejména čl. 90 odst. 2 této směrnice, s přihlédnutím k zásadám daňové neutrality a proporcionality, tomu, aby bylo ve vnitrostátním právu zavedeno omezení možnosti snížit základ daně, je-li cena zčásti nebo zcela nezaplacena, na základě určitého daňového statusu dlužníka a věřitele?

Konkrétně brání unijní právo tomu, aby byla ve vnitrostátním právu stanovena pravidla, která umožňují využít „zvýhodnění na nedobytné pohledávky“ pod podmínkou, že ke dni poskytnutí služby nebo dodání zboží a ke dni předcházejícímu dni podání opravného daňového přiznání s cílem využít toto zvýhodnění:

-    není dlužník v insolvenčním řízení ani v likvidaci?

    -    jsou věřitel a dlužník registrovaní jako plátci DPH?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1